Erasmus Days 2021

Cílem oslav Erasmus Days je zviditelnit projekty realizované v rámci Erasmus+ a informovat o pozitivním přínosu tohoto programu pro všechny zapojené. Je to příležitost ke sdílení dosažených úspěchů a zkušeností s kolegy, účastníky i širokou veřejností. Je to také šance zviditelnit instituci, která je zapojena do atraktivního mezinárodního programu a která je ve své činnosti inovativní a pokroková. Letošní šestý ročník přilákal rekordní počet 5667 akcí v 67 zemích světa.

V pátek 15. října 2021 jsme se i my zapojili do oslav Erasmus Days, které po loňském online setkání proběhly za osobní přítomnosti zástupců základních a středních škol z Havířova. S našimi hosty, včetně náměstkyně pro školství a kulturu Mgr. Jany Feberové, jsme strávili velmi příjemné páteční dopoledne, kdy jsme si vyslechli přednášku Mgr. Ivony Ožanové ze ZŠ Mládežnická o programu eTwinning a všech možnostech, který tento typ spolupráce nabízí. Na příkladech projektů, které na naší škole realizujeme, jsme si pak ukázali praktické využití platformy Twinspace. Po krátké pauze vystoupili kolegové ze Středních školy v Prostřední Suché a podělili se s námi o své zkušenosti z realizace mezinárodních projektů mobilit žáků i pedagogických pracovníků v rámci Erasmus+. Na závěr setkání jsme přítomné seznámili s celým procesem přípravy a realizace projektů, jejich správou a šířením výsledků. Dle ohlasů bylo vidět, že tyto aktivity mají svůj smysl. Za rok se opět rádi sejdeme.