Hodina moderní chemie

Už několik let pořádá Vysoká škola chemicko – technologická v Praze tzv. Hodinu moderní chemie. Tento projekt popularizuje krásnou přírodní vědu, kterou je právě chemie, ale i další moderní vědní obory (s chemii související). Již podruhé přijali studenti této vysoké školy pozvání na Gymnázium Komenského v Havířově, kde představili ojedinělý program s názvem Forenzní analýza.

V pátek 3. června tak dopoledne zasvětili žáky této školy do tajů daktyloskopického poznání otisků prstů, výjimečnosti molekuly DNA, principů balistiky ad. Vše bylo doplněno praktickými ukázkami pokusů, které si odzkoušeli samotní žáci. Tato netradiční atraktivní forma výuky přispěla k lepšímu poznání aplikace chemie v běžném životě člověka.

Informace o konané akce byl uveřejněn také v regionálním tisku.

Více foto viz fotogalerie.

Autor: Mgr. Aleš Chupáč