Erasmus+ “CLIL v praxi”

Koordinátor: Mgr. Dalimil Šebesta

Registrační číslo projektu: 2022-1-CZ01-KA122-SCH-000077777

Rozpočet: 44 781 EUR

Projektem „CLIL v praxi“ jsme navázali na jeho předchůdce “CLIL na GKH”, ve kterém jsme do srpna 2022 absolvovali 11 mobilit. V realizačním období 15 měsíců od června 2022 do konce srpna 2023 se uskutečnilo rekordních 32 mobilit, což účastníkům umožnilo zúčastnit se zahraničních odborných kurzů na jazykových školách se zaměřením na CLIL, didaktiku, inovativní metody výuky, kulturu, historii, literaturu či použití moderních IT nástrojů ve výuce, zlepšit si své komunikační dovednosti v cizím jazyce a zažít pobyt v cizojazyčném prostředí. Dále projekt poskytnul učitelům šanci stínovat své kolegy ze zahraničních partnerských škol a sledovat výuku v jejich institucích, porovnat různé vzdělávací programy. Prohloubili jsme také vzájemné partnerství, což vyústilo v další projektovou spolupráci. Novinkou v tomto projektu byla skupinová mobilita s žáky – celkem 8 žáků za doprovodu 2 učitelů vyjelo na týdenní pobyty na partnerských školách v Polsku a na Slovensku. Další inovací byl pozvaný odborník ze zahraničí, který u nás strávil týden plný přednášek, workshopů a setkání s kolegy. Účastníci získali dovednosti a zkušenosti, kterých by nemohli dosáhnout na žádném kurzu pořádaném v ČR. Jedná se především o zvýšení jejich sebevědomí v užívání cizího jazyka, jeho procvičení a zlepšení, pobyt v dané zemi a přímý kontakt s rodilými mluvčími, zkušenost s autentickým kulturním prostředím. Navázali jsme nová přátelství s učiteli ze zahraničních škol pro případnou další spolupráci. Projekt z dlouhodobého hlediska přispěl k internacionalizaci, ke zkvalitnění výuky na škole a zvýšil tak její prestiž.

Aktivity:

 • Stínování na partnerské škole v Martině, Slovensko
 • Stínování na partnerské škole v Calviá, Španělsko
 • Stínování na partnerské škole v Pucku, Polsko
 • Stínování španělských učitelů u nás
 • Pozvaný odborník z partnerské školy ve Waterloo, Belgie
 • Kurz v Salzburgu, Rakousko
 • Kurz v Limassolu, Kypr
 • Kurz v St. Julian´s , Malta
 • Kurz ve Valencii, Španělsko
 • Kurz v Dublinu, Irsko
 • Kurz v Aix en Provence, Francie
 • Kurz na University College v Corku, Irsko
 • Skupinová mobilita na Slovensku
 • Skupinová mobilita v Polsku