Recyklohraní

Splnili jsme další úkol Recyklohraní. Tentokrát jsme se zamýšleli nad tím, zda se dá žít bez baterií a jestli jich v našem světě není zbytečně moc. Na úkolu se nejvíce podíleli žáci 3G a 5G. Z jejich příspěvků vznikla koláž. Také naše řešení testu bylo správné a tak  škola získala dalších 250 bodů do soutěže. Začátkem školního roku proběhl odvoz nasbíraných použitých baterií a drobného elektrozařízení. Znovu jsme se tedy přiblížili k cíli – získání minifotbálku, který by byl k dispozici pro všechny žáky. Sbírejte a soutěžte tedy dále. Na kontě máme 1 484 bodů.