XII. ročník semináře z chemie pro mladé chemiky na GKH

Ve čtvrtek 7. prosince 2017 se v odpoledních hodinách na Gymnáziu Komenského v Havířově uskutečnil již tradiční seminář k chemické olympiádě pro žáky základních škol. Jednalo se již o XII. ročník semináře. Všichni nadšenci chemie se v teoretickém výkladu blíže seznámili s problematikou chemických rovnic a výpočtů. V praktické části si pak odzkoušeli kolorimetrické stanovení železitých iontů v roztoku.

Z nadšení a práce žáků jsme pozorovali jejich spokojenost, přičemž sami ocenili příjemně strávené čtvrteční odpoledne s krásnou přírodní vědou. Pro žáky byly nachystány textové materiály (k výkladu i laboratornímu cvičení), drobné dárky a bohaté občerstvení. Touto cestou chceme poděkovat městu Havířov za finanční podporu uvedené akce. Dále pak společnosti PODA, a.s. za upomínkové předměty.