Excelence středních škol za rok 2019

Excelence středních škol představuje již tradiční a obecné přijímaný program na podporu aktivních škol a jejich talentovaných žáků. Na základě výsledků v oborových a předmětových soutěží v daném školním roce je stanovena určitá výše finanční odměny, která se tak stává měřítkem úspěšnosti školy.

Těší nás, že Gymnázium Komenského v Havířově si vede v tomto srovnání v posledních letech velmi dobře a pravidelně se umísťuje na předních příčkách mezi školami Moravskoslezského kraje. Školní rok 2018/2019 byl první, kdy po dlouholeté úspěšné  reprezentaci naše barvy nehájil Šimon Karch, který pravidelně sbíral body od krajských až po mezinárodní kola matematických a fyzikálních soutěží.

K naší velké radosti se ukazuje, že  Šimon má zdatné nástupce, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků. Poděkování patří nejen našim talentovaným žákům, ale především aktivním a obětavým pedagogům. Ti své  svěřence motivují a vedou na počátcích krásné, ale velmi náročné vědecké dráhy.

K nahlédnutí úplný seznam zúčastněných škol.

 

 

PhDr. Petr Šimek, ředitel školy