Volitelné předměty

Žáci si v posledních dvou ročnících čtyřletého studia a vyššího stupně osmiletého studia vybírají semináře pro příští školní rok pomocí ankety ve webovém rozhraní Bakalářů (pod studentským přihlášením).

 • Žáci předposledního ročníku studia si vybírají dva semináře.
 • Žáci posledního ročníku studia si vybírají čtyři semináře.
 • Během termínu přihlašování mohou svou volbu kdykoliv změnit.
 • Anotace seminářů jsou uloženy v souborech v Teamu třídy.

Nabídka volitelných předmětů do školního roku 2024-2025

Semináře v předposledním ročníku studia

 • Seminář a cvičení z matematiky
 • Seminář a cvičení z chemie
 • Seminář a cvičení z biologie
 • Seminář z informatiky
 • Výtvarný a digi ateliér
 • Seminář z dějepisu
 • Seminář ze zeměpisu
 • Společenskovědní seminář
 • Psychologie
 • Konverzace v anglickém jazyce
 • Konverzace ve španělském jazyce
 • Základy francouzského jazyka

Semináře v posledním ročníku studia

 • Seminář a cvičení z matematiky
 • Seminář a cvičení z fyziky
 • Seminář a cvičení z chemie
 • Seminář a cvičení z biologie
 • Seminář z informatiky
 • Výtvarný a digi ateliér
 • Dějiny umění
 • Seminář z dějepisu
 • Seminář ze zeměpisu
 • Psychologie
 • Společenskovědní seminář
 • Literárně dramatický seminář
 • Seminář z jazyka českého a literatury
 • Konverzace v německém jazyce
 • Anglický jazyk – úroveň B1
 • Konverzace v anglickém jazyce
 • Konverzace v anglickém jazyce – příprava na FCE
 • Základy francouzského jazyka
 • Konverzace ve španělském jazyce
 • Latina