V současné době využíváme služeb Mobilního centra pro podporu inkluze, a to především pro intervenční aktivity ve třídách a konzultační činnost žáků (zákonných zástupců, učitelů).
 
KDY SE NA NĚJ OBRÁTIT?

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG PRO ŽÁKY
• potíže s ostatními žáky, vztahy se spolužáky nebo s dospělými
• smutek, vztek, strach, tréma ad., potřeba si s někým o tomto promluvit
• problémy s chováním nebo dodržováním školního řádu
• potřeba si popovídat, postěžovat, něco ze sebe dostat ven
• potíže při učení

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG PRO RODIČE
• pomoc při řešení výchovných nebo osobnostních problémů dítěte
• náhlá změna ve výkonnosti, chování nebo prožívání
• pomoc při řešení sourozeneckých vztahů nebo jiných rodinných problémů
• pomoc při řešení obtíží dítěte se spolužáky, jinými dětmi nebo dospělými
• efektivní strategie při domácí přípravě dítěte na vyučování či pomoc s výběrem jeho optimálního učebního stylu

JAK SE DOMLUVIT NA KONZULTACI?

Stačí napsat e-mail na psychologgkh@seznam.cz, obratem Vám bude zaslán konkrétní čas a příslušný páteční termín (e-mail slouží pouze
k zajištění termínu konzultace, nikoli k písemné komunikaci vlastních problémů).

INDIVIDUÁLNÍ SOUHLAS SE SYSTEMATICKOU PRACÍ ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA

  • Ke školnímu psychologovi se žáci dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů či na základě vlastního přání.
  • Pracuje se třídou jako s kolektivem žáků i s jednotlivci.
  • K individuální systematické práci s dítětem nebo k psychodiagnostice je nutný individuální písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců.
  • Tento souhlas rodiče podepisují až v případě, kdy vznikne potřeba systematické práce s dítětem.
MLČENLIVOST ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA

Školní psycholog je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí. Se všemi citlivými údaji bude zacházeno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.