DOFE – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Naše škola je zapojena do programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (The Duke of Edinburgh’s International Award, zkráceně DOFE).

Program DOFE je celosvětový program pro mladé lidi ve věku od 14 do 24 let, který založil v roce 1956 britský princ Philip, manžel královny Alžběty. Cílem programu je povzbudit mladé lidi ve všestranném seberozvoji a ocenit je za to. Mladí lidé si v něm stanovují cíle ve čtyřech základních oblastech, jimiž jsou rozvoj dovedností, sportovní aktivita, dobrovolnictví a dobrodružná expedice, kdy s pomocí dospělého mentora usilují o jejich splnění. Za překonání svých výzev získávají Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu z rukou významných osobností. Po celém světě se programu účastní na 8 milionů studentů, v České republice je do DOFE nyní zapojeno přes 5000 mladých lidí.

Program má tři úrovně – bronzovou, stříbrnou a zlatou. V každé úrovni si účastník stanoví pro něho dosažitelný, ale zároveň dostatečně motivující cíl v oblastech rozvoj dovednosti, sportovní aktivita a dobrovolnictví. Těmto činnostem se následně věnuje pravidelně alespoň 1 hodinu týdně po určitou dobu (podle zvolené úrovně 3 měsíce až 1,5 roku) a snaží se dosáhnout vytyčeného cíle. Cíle mohou být různé – důležité je, aby jejich plnění účastníka bavilo a aby ho rozvíjely. Čtvrtým úkolem je absolvovat expedici – výpravu s ostatními do neznámé oblasti. („Ostré“ expedici předchází průprava ve formě přípravných schůzek a „cvičná“ expedice. Účastnit se tedy mohou i ti, kteří ještě nikdy v životě nenocovali v přírodě.)

Úspěšní absolventi programu získávají pamětní odznak a certifikát při závěrečné ceremonii (pořádá Národní kancelář DOFE), který o držiteli vypovídá, že program absolvoval – tj. že se dovede cílevědomě zaměřit na seberozvoj a překonávání překážek.

Více informací najdete na webu DOFE.

Účast v programu je symbolicky zpoplatněna – každá úroveň 200 Kč (v případě na sebe navazujících úrovní).

Jak se do programu na naší škole zapojit?

Obraťte se na Libora Smilovského a proberte s nimi možnost zapojení do programu. Je dobré si alespoň přibližně rozmyslet, jakou činností byste jednotlivé oblasti naplňovali a jaké cíle byste si v nich stanovili. Nevadí, pokud vás aktuálně nic nenapadá – s případným hledáním činnosti nebo formulováním cíle můžeme pomoci.

Jak funguje zaznamenávání plnění aktivit?

Veškeré plnění aktivit si každý účastník zaznamenává sám do zvláštní aplikace. Aplikace je k dispozici na stránkách DOFE. Pro zapojení do DOFE je nejdříve třeba se do aplikace zaregistrovat. Po zaplacení účastnického poplatku a obdržení souhlasu rodičů se zapojením do programu je účastníkovi registrace u nás ve škole potvrzena a může začít program plnit, vkládat záznamy, …

Co když v průběhu na nějakou dobu nebudu moct program plnit (nemoc, … )?

Nic závažného se neděje. Pokud jsou ke kratšímu přerušení přiměřené důvody, plnění programu se o danou dobu posouvá. (Tedy pokud onemocním na dva týdny při plnění tříměsíční aktivity, tak celková doba plnění nebude tři měsíce, ale tři měsíce a dva týdny.)

Jak to funguje s expedicemi?

Program vyžaduje, aby se každý účastník zúčastnil „ostré“ expedice, které předchází „cvičná“ expedice a expediční výcvik. Na expedici vyráží skupina 4–8 účastníků. Cílem expedičního výcviku je seznámit skupinu s požadavky a nároky na expedice DOFE, ale také s  dovednostmi užitečnými k pobytu v přírodě. Cílem cvičené expedice je tyto dovednosti ověřit v praxi, naučit se spolupracovat ve skupině, rozdělit si úkoly. Vše vyvrcholí ostrou expedicí. Tu již celou organizují samotní účastníci (výběr lokality, doprava, stravování, nocleh…).

Další dotazy rád zodpoví Libor Smilovský

expedice

expedice

expedice

Stříbrná ceremonie, 2021

Zlatá ceremonie, Andrea Orszulíková, 2023

Zlatá ceremonie, Kristýna Bzowská, 2023