Informace o ochraně osobních údajů a jejich zpracování

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, se sídlem J. A. Komenského 328/2, 736 01 Havířov – Město, IČO: 62331558 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování
 • Osobní údaje zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Pokud Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2 zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným gymnáziem;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané gymnáziem jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných gymnáziem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů gymnáziem;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Svá práva vůči Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů
  Jobman s.r.o.
  se sídlem
  Livornská 449, Praha -109 00,  
  IČO: 27177726,
  doručovací / komunikační adresa: Sedmidomky 456/2 Praha – 101 00,
  email: dpo@dpohotline.cz,
  telefon: +420 910 120 377,
  datová schránka: tkyd8fz.