Fond přátel Gymnázia, o.p.s., Havířov-Město, Komenského 2

IČ: 25831054

BÚ: 151 721 796/0300

Obecně prospěšná společnost vznikla 22. února 1999 s cílem materiálně podporovat modernizaci výchovně vzdělávacího procesu, školní i mimoškolní aktivity studentů a profesorů na naší škole.

Od 1. září 2023 je, dle platné legislativy, organizační struktura fondu následující:

Ředitel
Správní rada
Dozorčí rada
Výroční zprávy:
K realizaci výše uvedených cílů patří např.:
  • spolupráce se školou při nákupu  digitálních technologií
  • hmotná pomoc škole při její modernizaci
  • odměny studentům za úspěchy v soutěžích
  • proplácení nákladů na soutěže, semináře, soustředění
  • pomoc při zabezpečení aktivit pěveckého sboru
  • organizace školního plesu
  • pomoc při zlepšování estetického vzhledu školy
  • finanční pomoc sociálně či jinak znevýhodněným studentům

Hlavním zdrojem příjmů, z nichž je financována veškerá činnost, tvoří příspěvky rodičů a sponzorské dary.

Proto je veškerá finanční pomoc či spoluúčast fyzických i právnických osob vítána, neboť výrazně pomáhá rozšířit působnost Fondu přátel gymnázia.

Zprávy o hospodaření v kalendářním roce:
Přehled odevzdaných příspěvků v jednotlivých třídách ve šk. roce:

Ke stažení žádanka o čerpání z FPG.