Žádost o udělení akreditace z října 2022 byla schválena a můžeme až do prosince 2027 každý rok pravidelně získávat grant na financování našich aktivit v oblasti mezinárodní spolupráce ve školním vzdělávání. O co se jedná? Akreditace se uděluje školám, které již mají zkušenosti s projekty Erasmus+ z předchozího období, a chtějí jednodušším způsobem opakovaně vysílat své žáky i zaměstnance na zahraniční mobility. Mezi nesporné výhody patří:

 • Stabilní financování – každý rok máme zaručený a stabilní finanční příjem na své aktivity
 • Vlastní strategie – stanovujeme si své priority a volíme si, jakou rychlostí je budeme plnit
 • Investice do budoucna – stabilní financování umožňuje zaměřit se na dlouhodobé cíle a zvyšovat kvalitu výuky pomocí mobilit
 • Příležitost – můžeme navázat spolupráci s novými partnery bez nutnosti předkládat složitou žádost

Projekty budou mít pevně stanovenou dobu realizace 15 měsíců vždy od 1. června do 31. srpna následujícího roku a minimální garantovaná výše grantu je 10 000 EUR. Je možné vybírat z několika možných aktivit:

 • Kurzy a odborná školení (2-30 dnů)
 • Stínování na zahraničních školách (2-60 dnů)
 • Výukový pobyt na zahraniční škole (2-365 dnů)
 • Skupinová mobilita žáků za doprovodu učitelů na partnerské škole (2-30 dnů)
 • Krátkodobá vzdělávací mobilita žáků na partnerské škole (10-29 dnů)
 • Dlouhodobá vzdělávací mobilita žáků (30-365 dnů)
 • Hostující odborník ze zahraničí (2-60 dnů)

Na školní rok 2023-2024 jsme požádali o 24 skupinových mobilit s žáky, 8 kurzů a 6 stínování.