Best in English

Studenti našeho gymnázia se již po druhé  zúčastnili mezinárodní soutěže Best in English.

Jazykového klání se účastnilo rekordních 15 107 studentů, 683 škol a 28 zemí. Soutěž proběhla  online 30. 11. 2016 a všechny výsledky byly zveřejněny až v průběhu vánočních prázdnin.

Naše škola obsadila v ČR 100. místo a v rámci všech zúčastněných zemí 216. místo, v rámci regionu jsme 16. nejlepší školou v angličtině.

Test byl na vyšší úrovni, než je výstupní (maturitní) úroveň studentů AJ dle RVP, proto si nesmírně vážíme účasti a výborných výsledků studentů kvinty, sexty, septimy, druhých a třetích ročníků čtyřletého studia.

Všichni nemůžou byt nejlepší, a protože soutěžilo víc než 15 000 studentů, o konečných výsledcích nerozhodoval jen počet získaných bodů, ale také čas, za který  studenti test zvládli. Nejlepší angličtinářkou na naší škole se stala Martina Slenčková ze septimy. Získala 111,5 bodů  z celkového počtu 125 bodů a test zvládla za 22,67 minut.  Blahopřejeme Martino !

Také bych ráda zmínila výsledky  dalších devíti nejlepších angličtinářů, kteří se podíleli na celkovém hodnocení školy.

Jsem přesvědčena, že všech TOP TEN studentů, by zvládlo mezinárodní zkoušky FCE již teď, a to tzv. “ levou zadní J“,  což je důkazem toho, že je angličtina baví a naše škola jim připravuje pro studium podnětné prostředí.

Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci a přejeme hodně úspěchů v dalších jazykových kláních.

Organizátoři akce: Mgr. Hana Chlebečková, Mgr. Jana Tabášková

Autor článku: Mgr. Jana Tabášková