Téma nanomateriálů a jejich vlivu na životní prostředí a zdraví si v úterý 28. 2. 2023 vyslechli žáci semináře z chemie (3. A, septima) v rámci vybraných přednášek odborníků z vysokých škol a výzkumných center, kteří nám tímto způsobem mj. zprostředkovávají nejnovější poznatky vědy a zároveň aplikaci chemie v praxi. Nanomateriály tvoří částečky menší než 100 nanometrů (pro představu – lidský vlas má tloušťku 42 až 95 mikrometrů, což jsou jednotky tisíckrát menší než milimetr a nanometr je pouhá miliardtina metru). S takovými látkami se setkáváme v potravinářství, kosmetice … na každém metru když vyjdeme z domova (ovzduší, půda…). Paní prorektorka prof. Jana Kukutschová z VŠB – TUO se problematikou nanomateriálů a jejich vlivem na životní prostředí a organismy již zabývá řadu let a velmi erudovaně a poutavým způsobem nám přiblížila v poměrně krátkém čase.

Aleš Chupáč