Dar pro děti hospitalizované v nemocnici

Malá darovací slavnost se konala v pátek na dětském oddělení havířovské nemocnice. Ředitel Gymnázia Komenského Petr Šimek za účasti pastora evangelické farnosti v Havířově-Bludovicích Vladislava Volného předali nemocnici finanční dar ve výši 14 200 Kč určený pro potřeby dětského oddělení.


Více viz zdroj: http://karvinsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-dar-pro-hospitalizovane-deti-v-nemocnici-20170211.html