Den s GIS na VŠB-TUO

V úterý 12. listopadu jsme se zeměpisným seminářem (třetí ročník) pod vedením pana učitele Mgr. Adama Supíka navštívili Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu v Ostravě (VŠB-TUO), kam jsme byli pozváni na exkurzi, konkrétně na přednášku o GIS (geografický informační systém). Nejprve jsme si vyslechli zajímavou přednášku o různých systémech vytváření map a využití počítačů při jejich tvorbě. Následně jsme dostali možnost vytvořit si vlastní mapu kampusu VŠB-TUO. Na závěr jsme si vyzkoušeli jaké to je létat s dronem a mohli jsme si i zazávodit.

Alexandra Hermannová, 3.B