EDGE – Nový projekt Erasmus+

Po úspěšné spolupráci se školami z Polska, Slovenska a Rumunska na dvouletém projektu “Legends Across Europe” pokračujeme od 1. září 2018 v dalším projektu se stejnými organizacemi a jedním nováčkem z jihu Španělska kousek od města Sevilla. Jeho název je “EDGE” a tvoří ho počáteční písmena anglických slov Equality, Diversity, Gender a Education, což jsou témata práce na dalších 24 měsíců: rovnoprávnost, rozmanitost, genderové otázky a vzdělávání v této oblasti.

Hlavním cílem projektu je zkoumat, studovat, porovnávat a pochopit problematiku (ne)rovnoprávnosti mezi muži a ženami, zabývat se diskriminací ve škole i na pracovišti, rasovými problémy a to zejména z historického pohledu ve srovnání se současným stavem v jednotlivých partnerských zemích. Chceme tak narušit předsudky a zároveň vybudovat nové vztahy mezi mladými lidmi v Evropě tím, že zlepšíme jejich kulturně-historické povědomí s důrazem na tradice, kulturní dědictví a historii. Studenti nebudou jen teoreticky pracovat vytvářením prezentací, videí a dokumentů, ale také mají šanci poznat své zahraniční spolužáky a jejich školu během týdenních studijních návštěv ve Španělsku, Slovensku, Rumunsku a Polsku.

Více informací a program práce najdete na blogu projektu: https://erasmusedge.wordpress.com/

Rádi přivítáme nové členy z řad studentů do našeho projektového týmu. Je potřeba mít dobrou znalost angličtiny, být spolehlivý a dochvilný, ochotný věnovat svůj volný čas práci na projektových výstupech. Odměnou vám budou nové vědomosti, zkušenosti s prací v týmu a zajímaví zahraniční přátelé, se kterými budete možná v kontaktu i mimo rámec projektu.