Se zajímavým a moderním vědním oborem, jakým je ekotoxikologie, se seznámili žáci seminářů z chemie naší školy v úterý 3. dubna 2023. Naše pozvání přijal RNDr. Michal Bittner, Ph.D. z výzkumného centra RECETOX (MUNI Brno), který poutavým a erudovaným způsobem představil zmíněný vědní a aplikovaný obor. Žáci se tedy blíže dozvěděli informace o účincích chemického znečištění na organismy v prostředí (včetně člověka). Celý výklad se soustředil do tří částí:

  • Cizorodé látky v prostředí – Které látky? Kolik jich je? V jakých koncentracích?
  • Jak poznáme, že látka je “ekotoxická” (úvod do experimentálního testování, využití výsledků – např. v zákonech, v průmyslu).
  • Moderní směry v ekotoxikologii – robotické vysokokapacitní automatizované skreenování, předpovědi toxicity “in silico” s využitím superpočítačů.

Aleš Chupáč