V pondělí 23. ledna nás navštívila Mgr. Marta Bukáčková, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, aby započala ve II. pololetí běh přednášek odborníků k rozličným tématům z chemie. Žákům seminářů z chemie pro 3. ročník a septimu přiblížila mnohé zajímavosti a taje o molekule vody v rámci přednášky „Voda známá i neznámá“. Právě díky zajímavostem o této nejrozšířenější kapalině na naší Zemi si naši žáci mohli rozšířit své vědomosti…

Aleš Chupáč