Dne 21.4.2023 probíhal Germánský den, který si připravili žáci třídy 5G pro své spolužáky z celé školy. Navštívili nás všechny německé skupiny od primy až po septimu a 3.ročníky. Absolvovali přednášku, kvíz, museli obejít všechna stanoviště a splnit úkoly. Vyhodnocena byla vždy nejlepší skupinka, celkovým vítězem ze všech tříd se stala septima. Všichni ochutnali všemožné dobroty ze všech německy mluvících zemí, nechyběl domácí štrúdl, raclette nebo bratwurst.

Akce se vydařila, studenti 5.G se organizace výborně zhostili, za což jim patří velký dík.