Energetická olympiáda patří mezi nové týmové soutěže pro středoškoláky. Pořádá ji společnost Energetická gramotnost ve spolupráci se společností ČEPS, a. s. a s Fakultou elektrotechnickou ČVUT pod záštitou MŠMT.

Dnes proběhlo první kolo 6. ročníku konané on-line formou. Soutěžily max. tříčlenné týmy složené ze studentů jedné školy. Informační zdroje nebyly nijak omezeny. Rozhodující byla správnost odpovědí a v případě bodové shody pak čas odevzdání testu.

Z přihlášených 524 týmů z celé ČR postoupilo 25 nejúspěšnějších do finálového kola, které proběhne prezenčně 9. a 10. listopadu na FEL ČVUT.  Studenti budou s pomocí mentorů zpracovávat pětiminutovou prezentaci na vybrané téma. Prezentace bude následně hodnocena odbornou porotou. Z pravidel je vidět, že se jedná spíše o společenskovědní než exaktní soutěž. Typy otázek se přizpůsobily (chce se říci bohužel…) současnému trendu – méně počítat, méně znát, více vyhledávat a hlavně správně interpretovat.

První tři týmy obdrží nezanedbatelnou finanční odměnu (50 000, 20 000 a 10 000 Kč) a jejich členové budou bez přijímaček přijati na vybrané bakalářské programy některých fakult českých vysokých škol (FEL ČVUT, FEKT VUT či FEI VŠB-TU).

Z našeho gymnázia projevilo zájem soutěžit 14 studentů v 5 týmech: 1.A postavila trojici Jonatan Brožek, Adam Frisch a Matyáš Hromek. Kvintáni Dan Kříž a Matyáš Maceczek přizvali do týmu Šimona Brožka ze 3.B. Ze septimy se přihlásili Petr Gála a Jakub Slováček, z oktávy Vojtěch Cehlárik, Michal Mašek a Petr Světnička. Z 2.A soutěžila trojice Eliška a Petr Bockovi s Matyášem Vargou, přestože dvě třetiny týmu byly nemocné a „upoutané“ doma (on-line soutěže mají své výhody).

Nejvíce správných odpovědí – 26 ze 30 – odevzdali kluci z oktávy Vojtěch Cehlárik, Michal Mašek a Petr Světnička, což je vyneslo na 95. místo, neboli do první pětiny nejlepších týmů. Ve 4. decilu skončily dva naše týmy (36 % a 37 %, resp. 24 správných odpovědí, rozhodl čas). Pořadím čtvrtý tým GKH je těsně za hranicí 4. decilu (42 %, 23 správných odpovědí) a zbývající tým skončil ve druhé třetině zúčastněných škol. Je vidět, že o pořadí a posunu o několik desítek míst opravdu rozhodovaly detaily.

Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme k dosaženým výsledkům.