EXCELENCE středních škol 2016

Rozvojový program EXCELENCE SŠ 2016 hodnotil žáky a školy, tak jako každý rok, podle výsledků v krajských, ústředních i mezinárodních soutěžích ve školním roce 2015/2016.Důraz je tradičně kladen na přírodovědné obory – matematiku, fyziku, chemii, biologii. Hodnoceny jsou však i soutěže jazykové či společenskovědní.

Naše škola si tradičně v tomto srovnání vede velmi dobře. Nejinak tomu bylo i tentokrát. Ze 44 středních škol, které se zapojily do programu Excelence v Moravskoslezském kraji, jsme obsadili 8. – 9. místo. Je to úspěch, který nás zcela jistě těší. Za ním se však skrývá značná aktivita a snaha žáků i jejich učitelů.

Výsledky rozvojového programu Excelence středních škol 2016.

Autor: PhDr. Petr Šimek, ředitel školy