Hned po vysvědčení 1. února 2023 jsme využili nabídky Katedry fyziky VŠB TU Ostrava a spolu s paní Mgr. Ing. Kamilou Hrabovskou, Ph.D. jsme naplánovali dopoledne pro vybraných 30 studentů druhých, třetích ročníků a semináře z fyziky.

Vybrali jsme si přednášky prof. Ing. Ondřeje Životského, Ph.D. na téma Aplikace fyziky v medicíně a prof. Ing. Libora Hlaváče, Ph.D. na téma Podstata porušování materiálů očima fyziky.  Po přednáškách jsme se rozdělili na menší skupinky, abychom využili laboratoře a měřící přístroje, které ve vybavení školní laboratoře nemáme.

Studenti druhých ročníků a sexty si vyzkoušeli laboratorní práce na téma: Měření tepelné vodivosti kovů, Měření tepelné roztažnosti kovů, Měření měrné tepelné kapacity látek elektrickým kalorimetrem a Verifikace stavové rovnice ideálního plynu. Studenti třetích a čtvrtých ročníků Měření elektromotorického napětí galvanického článku kompenzační metodou, Měření měrného náboje elektronu ze zakřivení jeho trajektorie v magnetickém poli, Optika anizotropních prostředí (polarizace), Studium difrakce světla na štěrbině, dvojštěrbině.

Prohlédli jsme si i odborné laboratoře magnetismu a ukázku řezání vodním paprskem.