Fyzikální Náboj je prezenčně konaná mezinárodní soutěž pětičlenných týmů středoškoláků z jedné školy pořádaná slovenským fyzikálním seminářem Trojsten. V kategorii Junioři mohou být pouze studenti, kteří mají více než dva roky do maturity, kategorie Seniorů omezena není. V ČR se dá soutěžit v Ostravě (na VŠB-TU) a v Praze. Ve Španělsku si vybrali Madrid, v Maďarsku Budepest, v Polsku Gdańsk a na Slovensku tradičně Košice a Bratislavu. Letos proběhl Náboj dnes, 3. 11. 2023, od 11:30 do 13:30 (SEČ).

Vlastní soutěž probíhá tak, že tým dostane 8 úloh. Za každou správně vyřešenou úlohu obdrží další zadání. Vítězí tým, který odevzdá během 120 minut nejvíce správných řešení.

V Juniorech bylo letos přihlášeno v ČR 42 týmů, mezinárodně 118. V Seniorech bylo dokonce 44 týmů v ČR a 161 mezinárodně. Kapacita českých soutěžních míst byla naplněna během několika (víkendových) hodin a tak téměř 50 týmů zůstalo jen na čekací listině.  Ze všech havířovských škol však projevili zájem přemýšlet pouze studenti našeho gymnázia a z celého okresu Karviná se kromě nás zapojila už jen jediná další škola.

Seniorský tým sestavili Šimon Brožek (3.B), Petr Světnička, Vojtěch Cehlárik (oba oktáva), Petr Gála a Jakub Slováček (oba septima). Do juniorské kategorie jsme vyslali dokonce dva týmy! Nejmladší řešil úkoly ve složení Jonatan Brožek, Jan Macura (oba 1.A), Hana Samuhelová, Dan Kříž, Patrik Baier (všichni kvinta). O něco zkušenější byl tým, ve kterém řešili úlohy Arsenij Kosarchuk, Petr Bocek (oba 2.A) doplněný o nováčky: Alexandr Židel, Filip Harník a Jan Vánský (všichni 1.B). Třetí tým Juniorů jsme už kvůli pravidlům soutěže přihlásit nemohli, i když zájem mezi studenty byl.

Bohužel stejně jako loni, předloni a jako před třemi léty došlo i letos k termínové kolizi s krajským kolem Logické olympiády. Michal Mašek proto opět nemohl posílit fyzikální reprezentační tým našeho gymnázia, protože řešil úlohy zmíněné olympiády… Je smutné, že organizátoři tak prestižních soutěží nejsou schopni sladit termíny.

Výsledkové listiny se vytvářejí podle různých kritérií (všichni, státy, junioři mezinárodní, junioři ČR, senioři mezinárodní, senioři ČR, … – lze vyfiltrovat i pořadí v rámci kraje, okresu, místa konání…) Zdrojové tabulky najdete na stránce soutěže. Nejlépe asi vyjadřuje úspěšnost týmu jeho procentové pořadí, tedy kolik procent všech týmů skočilo před tímto týmem. Čím menší číslo, tím lepší výsledek.

Takže v mezinárodním srovnání skončily naše juniorské týmy na 75. a 85. místě (se stejným počtem bodů), v percentilu tedy 64, resp. 72 %. V Česku jsme obsadili 31. a 35. místo. Senioři obsadili mezinárodně 53. místo, což je percentil 33 a tedy umístění v první třetině startovního pole. V rámci ČR vynesl bodový zisk naše seniory na 16. místo a v Moravskoslezském kraji dokonce na skvělé 5. místo. V okrese Karviná byli kluci nejlepší!

Z umístění našich týmů juniorů a seniorů je vidět, že žáci během studia na GKH získají hodně zkušenosti a dovedností. Ty se mimo jiné projeví nejen výrazným posunem nahoru v pořadí fyzikálních soutěží, ale zcela jistě i v rozvoji mnoha dalších schopností našich absolventů. Jak říkají teoretičtí pedagogové, přidaná hodnota studia na GKH je zřetelná. 😊

Všem reprezentantům gymnázia děkujeme a blahopřejeme!  Mnozí ze soutěžících dnes obětovali velkou část svého času původně určeného pro přípravu na večerní Stužkovací ples a také taneční půlkolonu J

Děkujeme Fondu přátel Gymnázia (a tímto všem přispívajícím rodičům) za uhrazení jízdného studentů.

Zadání a řešení úloh z minulých let najdete v archivu soutěže. Letošní příklady budou zveřejněny během několika hodin (nebo dnů). Fotografie jsou k dispozici již teď.