FYKOS – další vítězství Roberta Gemrota a inspirace pro naše fyzikální naděje

FYKOS neboli FYzikální KOrespondenční Seminář je jedna ze soutěží nabízených středoškolákům se zájmem o přírodní vědy. Pořadatelé na svém webu píší: “FYKOS představuje možnost si zajímavým způsobem rozšířit chápání fyziky a proniknout do dalších, dosud nepoznaných, oblastí této vědy. Seminář organizují studenti a zaměstnanci Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy již přes čtvrt století. Cílem FYKOSu je rozvíjet fyzikální myšlení, protože člověk, který se umí nad (nejen fyzikálními) problémy zamyslet a cítí touhu dobrat se k nějakému řešení, se uplatní všude, kde si schopností lidského mozku cení. FYKOS je určen všem zájemcům o fyziku ze všech ročníků a typů středních škol kdekoliv ve světě, kteří jsou schopni komunikovat česky, slovensky nebo anglicky.”

V sezóně 2019/2020 proběhl již 33. ročník. A stejně jako v loňském roce vyhrál i letos – a to s velkým náskokem – kategorii třeťáků středních škol Robert Gemrot ze septimy. Blahopřejeme!

Přestože se teprve blíží závěr aktuálního školního roku, již byly zveřejněny i první úlohy z 34. ročníku na prázdniny. Zájemci o fyziku, inspirujte se Robertovými úspěchy (nejen) ve FYKOSu a zkuste si je vyřešit. Opravdu to jde! 🙂 Určitě pro vás bude zajímavé srovnání svých schopností nejen se studenty z České republiky, ale i Slovenska, Egypta, Polska, USA či Vietnamu.

Tak ještě jednou pro jistotu: