Fyzikální olympiáda 2020 netradičně

V letošním roce byla většina školních vědomostních i sportovních soutěží ve vyšších kolech zrušena. Co se nestihlo do 11. března, jako by nebylo.

Ve fyzice nikoli. Krajské kolo Fyzikální olympiády organizátoři neodvolali, ale změnili na on-line verzi. Zkušenosti z Fyziklání on-line, Korespondenčního semináře, Astronomické olympiády a dalších akcí se tedy nyní vyplatily jak pořadatelům, tak soutěžícím.

Na základě ještě tradičně vypracovaného domácího kola nominovali vyučující své svěřence z kategorií B, C a D do kola krajského, které proběhlo ve středu 27. 5. 2020. Připomeňme, že v kategorii A se stihlo už i celostátní kolo, které úspěšně řešil také náš septimán Robert Gemrot.

Několik dnů předem se studenti u pořadatele zaregistrovali, připravili si svůj účet a čestné prohlášení, že úkoly vypracovali samostatně, bez jakékoli cizí pomoci. Vlastní soutěž začala zpřístupněním odkazu se zadáním v 9:00. Na řešení byly obvyklé 4 hodiny. Nejpozději za další půlhodinu pak museli studenti své řešení naskenovat nebo alespoň ofotit a poslat k hodnocení (včetně zmíněného prohlášení).

Úlohy zadané účastníkům letošního krajského kola byly společné pro všechny kategorie. Témata některých úloh tedy byla pro mladší řešitele úplně neznámá (alespoň co se týká školní výuky). Na rozdíl od běžných pravidel však byla povolena libovolná literatura i online zdroje.

Přestože zadání bylo jednotné, výsledky se vyhlásí zvlášť po jednotlivých kategoriích. Každý tak má možnost porovnat se nejen s vrstevníky, ale i se staršími a zkušenějšími olympioniky.

A teď konečně to nejzajímavější: jak dopadli naši studenti?

To be continued…