Fyzikální olympiáda pro základní školy a nižší ročníky gymnázií je pro žáky a hlavně pro jejich učitele v určitém směru ještě náročnější než na vyšším stupni. Vzhledem ke školskému systému v ČR jsou jednotlivá témata probírána na různých školách nejen v různých měsících školního roku, ale dokonce v různých ročnících. Vyučující fyziky proto musí ve školním kole vybrat ze souboru příkladů ty, které jsou pro jeho svěřence řešitelné. Pro okresní a případné krajské kolo je pak nutné žáky připravit i na aktuálně vyhlášená olympijská témata, i když na dané škole ještě nebyla probrána.

Letošní okresní kolo pro nejmladší fyzikální talenty proběhlo ve středu 20. 3. 2024 v Karviné. Naši školu reprezentovali čtyři svěřenci Mgr. Ireny Fikáčkové, Ph.D.

V kategorii F (8. třídy ZŠ a terciáni osmiletých gymnázií) jsme měli z celkem 10 účastníků okresního kola 3 zástupce. Robin Slonka okresní kolo vyhrál se ziskem 38 bodů ze 40 možných. Na děleném 2. místě skončil Kryštof Jurda se 35 body a na stále skvělém 6. místě výsledkové listiny najdeme Ondřeje Garzinu se 23 body. Všichni uvedení terciáni jsou úspěšnými řešiteli okresního kola.

V kategorii E (9. třídy a kvartáni) si do okresního kola „vypočítala“ postup Tereza Runštuková. Přestože nedosáhla na titul úspěšný řešitel, její snahu velmi oceňujeme, protože bojovala i se zdravotními problémy. Ale když někdo opravdu chce, tak svého cíle dosáhne – třebaže někdy o rok či dva později!

Blahopřejeme, děkujeme za reprezentaci školy a nechť vám elán a chuť přemýšlet vydrží!