Halloween a Dušičky v hodinách angličtiny

  • Cizí jazyky nám usnadňují přístup k informacím. Mezi základní kompetence při komunikaci v cizím jazyce patří schopnost předat obsah sdělení více osobám mluvenou i psanou formou. Důležitý je posun od zaměření na gramatiku ke komunikativním jazykovým prostředkům.
    Rozvoj komunikativní úrovně ve výuce angličtiny pomáhá studentům využívat získané vědomosti z jednotlivých předmětů vyučovaných v češtině v osobnostním růstu, k rozšiřování a prohlubování kompetencí v Aj, v navazování vztahů a učení se chápat a respektovat zvyky a kultury jiných zemí.
    Již třetím rokem nám v hodinách angličtiny pomáhá v rámci aktivizujících výukových metod (Soft CLIL) překonávat jazykovou bariéru naše studentka Karolína Dian, která se narodila v USA. Kája je doma v češtině i v angličtině a to co umí, jí baví předávat dál.
    Mohli jsme se o tom přesvědčit i minulý týden. Kája si připravila velmi poutavý workshop pro studenty nižšího a vyššího stupně gymnázia, který se týkal Halloweenu a Dušiček. Kája vysvětlila studentům, že Američané své svátky opravdu slaví, na rozdíl od Čechů, kteří se většinou těší na svátky z důvodu volného dne ve škole nebo v práci. Diskutovali jsme také o původu svátků.
    Svátek Halloween má kořeny v Evropě a je často mylně označován za výhradně americkou komerční show. Všichni, kteří se do diskuze zapojili, byli odměnění sladkostí, ti nejlepší výbornou známkou a ti nejmladší si mohli i zasoutěžit.
  • Káji moc děkujeme a těšíme se na další workshopy.