Ve středu 2. listopadu zavítal na půdu našeho gymnázia hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CS. Tématem setkání se studenty závěrečného ročníku byla transformace našeho kraje. V ucelené a velmi poutavé formě seznámil posluchače s tím, co bylo vybudováno v posledních letech, co je ve výstavbě a co náš kraj čeká do budoucna. Vize a plány velmi odvážné, ale zcela jistě reálné a realizovatelné. Poselství pro brzké absolventy našeho gymnázia, ale také pro všechny spoluobčany – Moravskoslezský kraj je dobré místo k životu pro všechny generace. Stává se technologickým, vzdělanostním, kulturním i sportovním centrem s dostupným bydlením, krásnou přírodou a historickými i technickými památkami. Výzva nakonec: „Jděte studovat do světa, poznávejte, ale pak se vraťte domů do našeho kraje“.