Hraj fair

fair-logo-2

Je velmi potěšující a příjemné zjištění, když za úspěchy, aktivitu či celoživotní postoje získají žáci nebo učitelé našeho gymnázia nějaké ocenění. Jedním z nejvyšších a nejvýznamnějších ohodnocení je Cena fair play.

V prostorách České národní banky proběhlo 7. dubna 2017 slavnostní setkání, při kterém Český olympijský výbor ve spolupráci Českým klubem fair play uděloval Ceny fair play vynikajícím bývalým i současným sportovcům. Oceněn byl např. hokejista a trenér Josef Augusta, basketbalista a trenér Jan Bobrovský, biatlonistka Gabriela Koukalová, šermíř Jiří Beran a řada dalších za své čestné a rytířské jednání,

Součástí bylo i předávání  Školních cen fair play, které uděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  ve spolupráci s Českým klubem fair play. Oceněni byli žáci za záchranu života či ušlechtilý mravní čin. Za celoživotní přínos v oblasti sportu, výchovy a vzdělávání mládeže v duchu fair play bylo oceněno pět osobností z celé České republiky. Mezi touto pěticí byl i vyučující na naší škole Mgr. Daniel Gwóźdź. V mládí byl vynikajícím sportovcem, poté, jako učitel tělesné výchovy a dobrovolný trenér lehké atletiky, vedl a vede již dvě desítky let děti k lásce ke sportu, k čestnému sportovnímu jednání a zdravému životnímu stylu.

Autor: PhDr. Petr Šimek