Konzultace k maturitním zkouškám

Od 11. května 2020 budou probíhat konzultace žáků závěrečných ročníků s vyučujícími maturitních předmětů.
Žáci byli seznámeni s pokyny na ochranu zdraví, při vstupu do školy odevzdají či podepíšou prohlášení o neexistenci příznaků.

Pokyny pro žáky maturitního ročníku v období od 11. května 2020
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění