Krajské kolo Fyzikální olympiády – kategorie B, C a D

Po kategorii A, která je primárně určena studentům maturitních ročníků středních škol, ale můžou v ní soutěžit i nadaní mladší studenti (např. náš Vojta Smola), proběhla krajská kola FO také pro „třeťáky, druháky a prváky“, tedy v kategoriích B, C a D.

Podle dosud neoficiálních výsledků skončil Martin Beckovský na 8. místě a Vojtěch Smola na 3. místě v Moravskoslezském kraji. Oba septimáni jsou naše spolehlivé stálice v přírodovědných soutěžích. Mezi druháky, tedy v „céčku“, skončila Klára Šimsová z 2.A na 7. místě a je úspěšná řešitelka. Kristýna Slámová z 2.B se mezi úspěšné řešitele nepropočítala. Tyto naše studentky byly jediné účastnice krajského kola z okresu Karviná. V kategorii D jsme žádného olympionika neměli. Uvedené kategorie krajským kolem končí.

Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a blahopřejeme k dosaženým výsledkům.