Ředitel školy vyhlašuje kritéria přijímacího řízení pro rok 2024: