“Lockdownový” květen s English Conversation Partners💖

V posledních měsících byla většina z nás vystavena kvůli pandemii izolaci. Z běžné reality jsme se nuceně přesunuli do reality digitální. Různé platformy nám nahrazovaly sociální kontakty a staly se i nedílnou součástí vzdělávání.  Díky dlouhodobé spolupráci s americkým lektorem a charitativním pracovníkem, Benjaminem Helge, ale i platformě Zoom, jsme se měli možnost zúčastnit dobrovolnického projektu vzájemné podpory a vzdělávání v Anglickém jazyce – “English Conversation Partners.”

Každé pondělí v květnu, jsme se setkávali s šestnácti až dvaceti dobrovolníky z USA a diskutovali jsme o všem, co nás zajímalo. Spojili jsme tak příjemné s užitečným, využili  hard – skills získané ve výuce a soft-skills, které získáváme poznáváním sebe sama jako součást různých mikro – kulturních celků. Benovi i všem studentům, kteří se nebáli komunikovat “face to face” hodinu týdně s partnery z USA ,moc děkuji a těším se na další dobrovolnické projekty. Velmi pozitivní ohlasy jsme měli i od rodičů.  Postřehy studentů si můžete přečíst níže.

Betty :

Projekt, kterého jsem se účastnila, se  mi moc líbil  v tom, že jsem si mohla popovídat s lidmi z jiného kontinentu, udělat jim radost, když byli doma zavření stejně jako já  a naučit se plno nových frází o kterých jsem třeba nevěděla. Byla jsem  na všech hodinách a pokaždé s někým jiným, například s Wendy, Sharon  a ostatními. Na každou hodinu jsem si připravila nějaké otázky a challenge.  Naposledy jsem Sharon dala pár českých slovíček, ať je vysloví a u toho jsme se i s paní učitelkou, která mi tento projekt nabídla, hodně nasmáli. Z tohoto projektu jsem si odnesla to, že se už nestydím s lidmi komunikovat v angličtině a hlavně se toho nebojím. Moc děkuji paní učitelce, že mi o tomto projektu řekla a hlavně děkuji Benovi, který tento projekt udělal.

Honza :

Byl to velmi zajímavý zážitek. Bylo dobré mluvit s rodilým mluvčím místo sledování videí na YouTube. Potkal jsem studentku z Nebrasky, pastora z Texasu a vedli jsme zajímavé rozhovory. Mluvili jsme o různých věcech. Např .: o divokém západě, přírodě, vesmíru a co nejraději děláme v izolaci atd.

Hanka:

V květnu se nám dostalo příležitosti konverzovat s rodilými mluvčími z Ameriky. Každé pondělí jsme se připojili k videohovoru s jedním či více lidmi. Všichni to brali jako velkou výzvu, i ti nejlepší měli tak trochu strach.
Naši američtí partneři ale byli shovívaví k našim chybám. Mezi námi byly značné věkové rozdíly, přesto bylo vždy o čem si povídat. Po chvíli se všichni uvolnili a mluvili přirozeně. Partneři byli pokaždé jiní,  témata ke konverzaci tedy nedocházela. Každý přihlášený tento projekt hodnotil kladně. Je to asi nejlepší způsob upevnění znalostí angličtiny. Já osobně toto hodnotím velmi kladně a doufám v další příležitost takovéto praxe.

Kuba:

Myslím si, že pro všechny včetně mě byly konverzace užitečné. Jak z důvodu zlepšit se v angličtině, nebo z důvodu, že někdo neměl co dělat.  Poznal jsem dohromady 4 lidi, se kterými jsem si dobře popovídal a doufám, že se konverzace budou opakovat.

Anička,Deniska:

This project started on the first Monday in May 2020. We participated in 4 Zoom calls and each of them had their own topic. For example Friends or Beauty. The organizer was Ben, who comes to our school as a native speaker. He divided us to the chat rooms, there were about 3 people. We talked to each other for an hour. Voluntary native speakers had prepared some questions to ask. All of us made new friends and had the chance to learn about life in the USA. We are glad, that we had the opportunity to practise our English with kind Americans, it was very useful.

Šimon:

ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOooooooooooooooooooooooooooooM is epic!