Matematická olympiáda – kategorie Z6, Z7 a Z8

Okresní kolo Matematické olympiády pro šesťáky, sedmáky a osmáky, resp. primány, sekundány a terciány, dnes proběhlo v Karviné. Do DDM Juventus se sjelo 127 matematických nadějí, aby se během dvou hodin pokusily vyřešit tři náročné příklady. Hodnotitelé pod vedením okresního garanta MO Mgr. Jindřišky Janečkové přidělili za každý příklad max. 6 bodů. Žák se stal úspěšným řešitelem, pokud získal alespoň 9 bodů.

V kategoriích Z7 a Z8 blahopřejeme úspěšným řešitelům z našeho gymnázia a jejich vyučujícím:

Lucie Žídková, Anna Plevová, Adam Pindur ze sekundy (Mgr. Irena Fikáčková, Ph.D.)

Bára Malysová (2.-3. místo!), Petr Světnička z tercie (Mgr. Kateřina Šigutová)

Úplný přehled úspěšných řešitelů a zadání s řešením příkladů najdete v odkaze Matematická olympiáda na našem webu.