Matematický NÁBOJ

Naši matematici soutěžili v matematickém náboji letos hned dvakrát. Na podzim doháněli loňské jarní kolo ( to ještě s rouškami ale ve škole) a teď, na jaře, proběhlo řádné jarní kolo letošního ročníku – už zcela online. Naši studenti opakovaně dokazují, že patří k nejlepším v kraji. Nejlepšího výsledku dosáhlo družstvo 5G ve složení Bára Malysová, Michal Mašek, Jasmina Michálková, Petr Světnička, Anna Štěpandová. Byli na 30. místě v ČR. Obě starší družstva dosáhla také moc pěkných výsledků.  (Martin Beckovský, Jan Holuša, Hana Rusinová , Vojtěch Smola, Rostislav Vrána 58. místo a Barbora Gavendová , Robert Gemrot, Petr Šulc , Marie Textorisová , Jan Velička 63. místo v rámci republiky.) Co mě velmi těší je, že řady  soutěžících z našeho gymplu se rozrůstají a tým vytvořila i letošní sexta a 1A. Sbírají zkušenosti a v příštích letech o nich snad ještě uslyšíme.