Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby Praha

V pátek 1. prosince brzy ráno vyjel náš smíšený pěvecký sbor na Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s cenou Petra Ebena, který se konal v Praze. Hned po příjezdu jsme uspořádali výchovný koncert pro studenty primy Malostranského gymnázia, kde jsme byli celý víkend ubytováni. Náš soutěžní den byl v sobotu po obědě. V prostorách sálu pražského Hlaholu před tříčlennou mezinárodní porotou se naše pění krásně neslo, dále jsme měli možnost zazpívat si těsně před rozsvícením vánočního stromu na zcela zaplněném Staroměstském náměstí a už jsme se nemohli dočkat slavnostního vyhlášení večer na Žižkově. Jsme moc rádi, že jsme se umístili opět ve stříbrném pásmu, i když zlato nám uteklo opravdu o vlásek, o pouhé čtyři desetiny bodu (v kategorii smíšených sborů zvítězil pěvecký sbor z hudební školy z Gdaňska, který byl oceněn 25 body, my jsme byli druzí a získali jsme 24, 6 bodů). Porota nás chválila za soustředěnost, krásný a příjemný zvuk a získali jsme ještě Zvláštní cenu za práci s mládežnickým sborem. Myslím, že tento festival byl krásným završením naší tříměsíční přípravy.

festival praha

sbor v Praze