Mimořádné hygienické opatření

Ministerstvo zdravotnictví ČR dnes (středa 9. září 2020) vydalo mimořádné opatření, kterým ode dne 10. září 2020 do odvolání zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorech staveb. V případě škol se zákaz vztahuje pouze na společné prostory budovy školy (chodby, šatny, záchody, vestibul…).

V podmínkách Gymnázia Komenského v Havířově tedy od uvedeného dne  platí, že všechny osoby, které se pohybují uvnitř školy (žáci, zaměstnanci, návštěvníci) jsou povinny nosit ochranu dýchacích cest od příchodu do školy až do jejího opuštění. Tato povinnost se netýká samotné výuky v učebnách a konzumace stravy ve školní jídelně. Nadále platí hygienická opatření, jež byla vyhlášena již na počátku školního roku:

  • umývání a dezinfekce rukou po vstupu do školy i během dne
  • bezpečné vysoušení rukou – jednorázové papírové ručníky, el. ventilátory
  • krátké a intenzivní větrání učeben (před vyučováním i o přestávkách)
  • používání papírových kapesníků …