Mladí nadšenci chemie po roce opět na GKH

Již tradičně jsme v prvním prosincovém týdnu pořádali na Gymnáziu Komenského v Havířově tradiční seminář k chemické olympiádě pro žáky základních škol. Jednalo se o XVI. ročník semináře. V odpoledních hodinách se sešli nadšenci chemie, aby řešili rozličné praktické
a teoretické úkoly k problematice vápníku a železa, dvou známých a důležitých kovů v životě člověka. Z nadšení a práce žáků jsme pozorovali jejich spokojenost, přičemž sami ocenili příjemně strávené odpoledne s krásnou přírodní vědou. Pro žáky byly nachystány textové materiály (k výkladu i laboratornímu cvičení), drobné dárky i občerstvení. Touto cestou chceme poděkovat městu Havířov za finanční podporu uvedené akce a firmě Candy plus za sladké pozornosti pro žáky.