Již tradičně jsme v prvním prosincovém týdnu pořádali na Gymnáziu Komenského v Havířově tradiční seminář k chemické olympiádě pro žáky základních škol. Jednalo se o XVIII. ročník semináře, který před mnoha lety založila naše kolegyně a kamarádka Alexandra Grabovská, která již bohužel není mezi námi. V odpoledních hodinách se sešli nadšenci chemie, aby řešili rozličné praktické a teoretické úkoly k problematice přírodních látek. Z nadšení a práce žáků jsme pozorovali jejich spokojenost, přičemž sami ocenili příjemně strávené odpoledne s krásnou přírodní vědou. Pro žáky byly nachystány textové materiály (k výkladu i laboratornímu cvičení), drobné dárky i občerstvení. Touto cestou chceme poděkovat městu Havířov za finanční podporu uvedené akce.

Aleš Chupáč