Nabídka pracovního místa

Pracovní pozice: učitel chemie
Pracovní poměr: doba určitá, částečný úvazek 6 hodin
Platové zařazení: 12. platová třída
Požadované vzdělání: ukončené vysokoškolské magisterské studium příslušného oboru
Předpokládaný nástup: 1. 11. 2016
Přihlášku zašlete do: 27. 10. 2016 (viz kontaktní údaje školy)

PhDr. Petr Šimek, ředitel školy