Vzhledem k přijímacímu řízení na střední školy mají páťáci a deváťáci základních škol – tedy i kvartáni gymnázií – okresní (a krajské) kolo Matematické olympiády za sebou. Šesťáci, sedmáci, osmáci a jejich vrstevníci z primy, sekundy a tercie se k řešení okresního kola MO sešli dnes, ve středu 3. 4. 2024, ve středisku Juventus Karviná. Jedná se už o 73. ročník nestarší předmětové soutěže českého školství.

Po rozdání zadání a vysvětlení dotazů začal běžet dvouhodinový časový limit pro řešení tří příkladů. Za každý mohl žák dostat maximálně 6 bodů. Úspěšným řešitelem okresního kola se stal soutěžící, který získal alespoň 9 bodů.

V kategorii Z6 se do okresního kola propočítalo celkem 17 talentů. Mezi sedmáky a sekundány jich bylo 16 a mezi osmáky a terciány 20.

Naši studenti jsou opět na čelních místech výsledkových listin. Jan Ťulpík z primy skončil na děleném 1. – 2. místě, jeho spolužák Matvii Starushko na místě třetím. Daniela Valošková na titul úspěšného řešitele (zatím) nedosáhla, ale získala zkušenosti pro příští ročníky MO.

V kategorii Z7 je na 3. – 4. místě Ondřej Mazůrek a těsně za ním na 5. – 7. místě Jan Jež a Nikola Šebestová, všichni ze sekundy.

Mezi osmáky a terciány vyhrál a tedy na 1. místě skončil Robin Slonka. Bohužel ještě další dva terciáni nemohli kvůli nemoci využít své právo bojovat v okresním kole.

Blahopřejeme všem našim studentům a také jejich vyučujícím k dosaženým úspěchům.

Celkové výsledky a přehledy budou během dnešního večera zveřejněny na stránce okresní komise Matematické olympiády na našem webu.

Děkujeme pracovníkům střediska Juventus Karviná, hlavně paní Mgr. Sladkowské, za zajištění příjemného prostředí jak pro žáky, tak pro jejich doprovod a porotu. Velké poděkování patří rovněž všem členům poroty, zvláště olympijské legendě paní RNDr. Ivaně Janů, dlouholeté předsedkyni a organizátorce všech kategorií matematických olympiád a její současné následovnici Mgr. Jindřišce Janečkové z GKH.

Děkujeme také těm ředitelům škol, kteří uvolnili své kolegy – matematiky pro práci v porotě Matematické olympiády a tím umožnili rozvíjet matematické nadání, soutěživost, samostatnost a zodpovědnost žáků.