Návštěva Archivu města Ostravy

V úterý 22. 1. 2020 se studenti semináře z dějepisu zúčastnili vzdělávací exkurze v Archivu města Ostravy. V rámci programu je čekala přednáška s projekcí a prohlídka badatelny, restaurátorské dílny a depozitáře. Studenti získali spoustu zajímavých informací o archiváliích a sami si mohli prohlédnout kroniky a další archivní materiál. Po skončení exkurze se všichni účastníci před budovou archivu vyfotili. Historia magistra vitae…