Ocenění nejlepších řešitelů krajských kol olympiád

Z webových stránek Moravskoslezského kraje (www.msk.cz)…

Nejúspěšnější řešitelé úkolů krajských kol olympiád v matematice, českém jazyce, fyzice a zeměpisu převzali za své výkony diplomy i drobné dárky od Věry Palkové, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje.

Ocenění v sále budovy Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě obdrželo 40 žáků, z nichž se někteří umístili na prvních třech místech hned několikrát.
Mezi nejúspěšnější patřil například Šimon Karch z Gymnázia Komenského v Havířově, který obsadil dvě první místa ve fyzikální olympiádě a jedno bronzové v matematice. Třikrát na pódium šla také Michaela Svatošová z Gymnázia Mikoláše Koperníka v Bílovci, která získala zlato v krajském kole olympiády E i zlato a stříbro v matematice.

Některá krajská kola oborových soutěží jsou vyhodnocena tentýž den, některá však musí projít pečlivou opravou a posouzením. Z tohoto důvodu probíhá vždy v červnu v prostorách Janáčkovy konzervatoře slavnostní odpoledne spojené s vyhodnocením úspěšných a talentovaných účastníků výše zmíněných olympiád.
S velkým uspokojením a neméně velkou hrdostí můžeme říci, že Šimon patří k nejlepším mladým vědeckým talentům v Moravskoslezském  kraji  i  v České republice. O tom nás přesvědčil již několikrát v tomto školním roce, stejně jako v letech předchozích.