Ocenění nejúspěšnějších účastníků krajských kol FO a MO

V posledních dnech obdrželi naši žáci Ondřej Krabec (sexta), Šimon Karch (septima) a Robert Gemrot kvarta) pozvánku ke slavnostnímu vyhlášení neúspěšnějších účastníků krajských kol olympiád.

Robert Gemrot za úspěch v krajském kole Fyzikální olympiády (kat. E), kde se umístil na 2. místě.

Ondřej Krabec za 3. místo v krajském kole Matematické olympiády, kat.B.

Šimon Karch za 7. místo v krajském kole Matematické olympiády a za 3. místo v krajském kole Fyzikální olympiády, obojí kat.A.

 

Diplom a ceny jim budou předány dne 29. května 2017 v Divadle vědy ve Světě techniky v Ostravě.

Gratulujeme a přejeme další četné úspěchy!

Mgr. Irena Fikáčková, Ph.D.