Organizace výuky na Gymnáziu Komenského od 12. října 2020

Včerejší usnesení vlády České republiky (8. října 2020) na organizaci výuky na naší škole pro období 12. – 23. 10. 2020 nic nemění.

Výuka žáků nižšího stupně osmiletého studia (prima – kvarta) bude nadále probíhat prezenčním způsobem podle platného rozvrhu hodin a aktuálních změn v rozpisu suplování.

Výuka žáků čtyřletého studia (1. – 4. ročník) a vyššího stupně osmiletého studia (kvinta – oktáva) se bude realizovat jako dosud, tzn.distančním způsobem dle stávajícího rozvrhu hodin a dohodnutých pravidel.

Na dny 26. – 27. 10. 2020 vyhlásilo MŠMT dny volna, na které plynule naváže státní svátek a podzimní prázdniny. To znamená, že žáci budou mít celý týden souvislé volno.

Všechna další dříve zavedená opatření zůstávají nadále v platnosti – nošení roušek, dezinfekce rukou, větrání učeben, důkladná hygienická opatření při úklidu aj. I když distanční výuka probíhá v zavedeném režimu naprosto bez problémů díky vysokému pracovnímu nasazení vyučujících, jejich kvalitní přípravě v oblasti ICT, aktivnímu a zodpovědnému přístupu žáků, výbornému technickému zázemí na obou stranách, přesto nelze každodenní běžnou výuku plnohodnotně nahradit. Proto se už všichni učitelé těší na návrat žáků do školy a snad jednou i na návrat starých dobrých “překoronavirových” časů. A pokud můžeme soudit z odezvy při on-line výuce, stejné přání mají i naši studenti.