Organizace výuky od středy 11. března 2020

Od středy 11. března bude výuka probíhat distančním způsobem. Vyučující jednotlivých předmětů budou se žáky svých tříd komunikovat prostřednictvím systému Bakalář, skupinových mailů nebo jiných zavedených informačních toků. Žáci obdrží učební materiály k nastudování a procvičení s tím, že po ukončení mimořádných opatření a sjednocení požadovaných základních poznatků bude výuka pokračovat dále dle tematických plánů a školního vzdělávacího programu.