Náš smíšený sbor zahájil svou sezonu již tradičně srpnovým soustředěním. Hned na začátku září jsme měli dvě vystoupení. Nejprve 4. 9. v evangelickém kostele v Prostřední Suché u příležitosti oslav založení první zdejší školy a o čtyři dny později jsme zpívali již tradičně na náměstí Republiky v rámci Dne poskytovatelů sociálních služeb.

Na začátku listopadu vystoupila pouze komorní skupina na vernisáži výstavy Malovaný svět v hudebním oddělení městské knihovny v Havířově, ale hlavně jsme se pilně připravovali na Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s cenou P. Ebena v Praze, který se konal 2. – 3. 12. 2022. Zde jsme v mezinárodní konkurenci získali stříbrné pásmo, což je pro nás velkým úspěchem. Během tohoto festivalu jsme měli nejen samotné soutěžní vystoupení, které se konalo ve velkém sále kongresového centra Olšanka, ale zazpívali jsme si také na Staroměstském a Mírovém náměstí v rámci vánočních trhů.

Na Mikuláše, tedy 6. 12. odpoledne, jsme se představili na pódiu v rámci Vánočního městečka v Havířově. Posledním vystoupením v tomto roce byl náš tradiční Vánoční koncert v evangelickém kostele 16. 12., v jehož programu se sbor představil několikrát.

Ráda bych tímto poděkovala všem zpěvákům za vzornou práci a reprezentaci nejen naší školy, ale celého města, a to nejen našim studentům, ale také absolventům, kteří s námi jeli nejen na soutěž, ale zapojili se i do dalších vystoupení!

Sylva Mokrošová