Náš smíšený pěvecký sbor získal zlaté pásmo na celostátní přehlídce pěveckých sborů mládeže MEZZOCHORI 2023 v Hradci Králové, která se konala 10. – 12. listopadu 2023.

Je to pro nás veliké ocenění, neboť v této soutěži byly v jedné kategorii s námi i sbory z konzervatoří, základních uměleckých škol a škol s uměleckým zaměřením.

Kromě přehlídkových vystoupení a společného zpěvu jsme měli také individuální workshop pod vedením J. Pirnera. Součástí celé akce byly také rozbory a reflexe jednotlivých výkonů, konzultace a metodická pomoc.

Velice ráda bych poděkovala všem pěvcům za vynikající reprezentaci školy a města!

Více k výkonu našeho sboru viz blahopřání ke zlatému pásmu.