Naše gymnázium aktivně podporuje kariérové poradenství jako proces zahrnující aktivní účast žáka v identifikaci a prozkoumávání různých kariérních možností a rozhodování o směru, kterým by rád šel v oblasti vzdělávání a práce. V rámci kariérního rozvoje se třídy sexta a 2.A zúčastnili 22. listopadu 2023 online konference READYCON 2023. Jejím cílem bylo informovat žáky o budoucnosti trhu práce a trendech v jednotlivých oborech. Z mnoha nabízených témat si žáci vybrali trendy ve zdravotnictví, trendy v oblasti financí, trendy v elektrotechnice a trendy v médiích, marketingu a managementu. Pro bližší představu např. v oblasti zdravotnictví získali nové poznatky z oblasti biomedicíny, genetického inženýrství, výzkumu a vývoje nových léčiv, digitalizace zdravotnictví, využití AI v medicíně. Doufáme, že se podařilo posunout naše žáky o krok blíže ke smysluplné kariérní cestě.

 

Aleš Chupáč, výchovný a kariérový poradce školy